• Späť na menu

  HomeNezisková organizácia Nová nádej n.o.

  Nezisková organizácia Nová nádej n.o. bola založená za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. V resocializačnom stredisku sa bude môcť poskytovať starostlivosť drogovo závislému maloletému so skončenou povinnou školskou dochádzkou, alebo plnoletému občanovi po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogovo závislých osôb na základe odporúčania tohto zdravotníckeho zariadenia.

  Oblasti činnosti neziskovej organizácie:
  -  Organizovanie seminárov, školení, besied
  -  Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
     duchovných a kultúrnych hodnôt
  -  Kultúrne a športové podujatia

 • Späť na menu

  O nás

  Registračné čislo: OVVS-635/179/2006-NO
  Deň vzniku: 03.03. 2006
  IČO: 37 924 389
  Druh služieb: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
  duchovných a kultúrnych hodnôt

  Správna rada
  Peter Kmeťo, Igor Kmeťo ml., Marcela Borbasová
  Riaditeľ – Igor Kmeťo st.
  Zástupkyňa riaditeľa – Viera Blahovská

  Dozorná rada je kontrolný orgán n.o.
  Viera Blahovská, Margita Molnárová, Patrik Kmeťo


  Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 • Späť na menu

  Kontakt


  Zväčšiť mapu

  Sídlo:
  Segnerova 6
  841 04 Bratislava

  E-mail: kontakt@novanadej.eu